แม่พิมพ์แบตเตอรี่รถยนต์

แม่พิมพ์ฉีดหลายช่อง, ผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก, เครื่องฉีดพลาสติก.