ปลั๊กระบายอากาศแบบพลาสติก

plastic caps and plugs, lead acid battery vent caps, car battery vent caps.