แม่พิมพ์ฉีดเครื่องมือไฟฟ้า

แม่พิมพ์ฉีด sprue, แกนฉีดขึ้นรูปฉีดขึ้นรูปวาล์วฉีดขึ้นรูป, valve gate injection molding.